Adıyaman ilindeki Hastane ve Muayenehaneler Aşağıda Listelenmiştir