Adana ilindeki Hastane ve Muayenehaneler Aşağıda Listelenmiştir